Om man använder för högt tryck så kommer man att skada betongpannorna vilket bidrar till att påväxter som mossa, alger och lavar får än bättre fäste i takpannorna.

Bästa tiden att tvätta taket är under vår och höst då det råder det bästa förhållanden. Dock går det bra att tvätta sitt tak under perioden april till september. Dock kan du tvätta ditt tak så länge det inte finns risk för minusgrader.

Om man har ett plåttak eller betongpannor så kommer en taktvätt att ta bort en del av takmaterialets yttre skydd. För ett plåttak innebär det att lös färg och rost kommer tvättas bort och för betongpannor så tappar dessa oftast den skyddande glasyren vid en taktvätt. Därför behöver taket målas om så att det får ett skydd mot väder och vind men även så att taket ser bra ut. Dessutom bidrar en målning till att förlänga takets livslängd.

Som minst behöver taket behandlas med nån form av algmedel efter tvätt oavsett metod du använder.

När man genomför en taktvätt får man bort all yttre påväxt som mossa och alger men de rötter som redan har trängt in i takmaterialets porer finns kvar och kommer börja växa på nytt. Därför behöver man utföra en algbehandling så att rötterna dör så man slipper ny påväxt på taket.

Ja, man kan tvätta alla typer av tak men för just papptak krävs stor försiktighet så att inte pappen går sönder. Det går inte tvätta papptak med högtryck utan istället sprutas ett rengöringsmedel med anti-algmedel som sedan får verka över natten. Därefter så spolas taket av med en vanlig vattenslang.

Nocken är längst upp på taket där vardera sida på taket möts. För att taket ska kunna andas och ventilera bra är det ett uppehåll mellan pannorna. Det betyder att den här ytan riskerar att vara väldigt utsatt av snö, löv och vatten. Under pannorna finns undertak och läkt som har en bärande funktion för pannorna. Ett tätskikt är också monterade mellan tak och bostad. Blir det skadat så behöver det åtgärdas vilket leder till dyra reparationer. För att stoppa detta monterar man ett special anpassat nockband som löper an med pannorna och skyddar. Detta bandet har ventilerande egenskaper och förhindrar inte funktionen.

Vårat pris baseras på flera faktorer. Vi mäter ut taketsyta, men omständigheter så som lutning, tillgänlighet dessutom får vi en uppfattning om extra arbete i samband med taköversyn. Vi lämnar alltid ett fast pris på arbete. Alla våra tjänster är berättigade rotavdrag som är inräknade i priset.

Vi tycker att alla borde behandla sina tak, det är alltid bättre att ta tag i problemet innan problemet blir för stort. Det går alltså alldeles utmärkt att behandla sitt tak även fast påväxten inte är så stor.

Gör taket fritt för en längre livsläng. Då blir behandlingen mest i förebyggande syfte istället för i reparerande syfte. Vi rekommenderar sen att man håller koll på taket. Vi brukar göra en övernskommelse med alla kunder att man gör återkommande uppföljningar.

Precis som med alla olika material utomhus så slits och påverkas även våra tak av naturen. Det innebär att påväxten mossa, alger och lav får fäste på takytan, som sliter på allt material. Detta leder till slut till stora och kostsamma skador där man behöver lägga om taket. Dessutom ger det en finare syn för ögat.

Precis som du tvättar bilen bör du tvätta huset. Det ska hållas rent för att öka på livslängden på ytskikt både på tak, fasad och andra målade ytor.

Taktvätt med högtryck är precis vad det låter som. Vi använder detta innan målning då allt löst måste bort. Både påväxt och löst grus från pannorna.

Mekanisk rengöring är manuellt skrapa och borsta bort den värsta påväxten sedan behandla taket så allt kvarvarande dör och taket blir rent med hjälp av nederbörd.

En takbehandling innebär att man snyggar till taket och får takbeklädnaden tät så att taket håller sig i ytterligare några år innan det är dags för ett takbyte. Om taket släpper igenom fukt, om det uppstått röta eller mögel på undertaket eller om taket har uppnått sin uppskattade livslängd går det inte att utföra en takbehandling. Då behöver man genomföra ett komplett takbyte för att få sitt tak helt tätt så att det skyddar fastigheten mot väder och vind.

En takbehandling kan innebära flera åtgärder som exempelvis att renovera ett plåttak, byta ut trasiga takpannor eller att man genomför en takmålning. En takbehandling görs endast på takbeklädnaden för att få den tät och ge den ett snyggare utseende. Istället för att genomföra ett traditionellt takbyte, vilket är mycket kostsamt, så behandlar man takets yta så att takets livslängd blir något längre.

Vanliga frågor om takmålning

Vad är takmålning?

Takmålning är en process där taket målas om för att förbättra dess utseende och skydda det mot väder och vind.

Varför ska jag måla om mitt tak?

Att måla om taket ger inte bara en fräsch och ren känsla till ditt hem, det skyddar också taket mot fukt, mögel och andra skador.

Hur ofta behöver jag måla om mitt tak?

Det beror på faktorer som takets material, väderförhållanden och underhållsstatus. Generellt sett kan tak behöva målas om var 10-15 år.

Vilka förberedelser behöver jag göra innan takmålning?

Innan takmålning är det viktigt att rengöra taket noggrant och kontrollera eventuella skador eller fuktproblem.

Vilken typ av färg ska jag använda för takmålning?

För takmålning rekommenderas vanligtvis akrylatfärg eller takfärg som är speciellt framtagen för tak.

Kan jag måla om taket själv eller behöver jag anlita professionell hjälp?

Det beror på takets skick och din egen erfarenhet. För större och mer komplexa projekt kan det vara bäst att anlita professionell hjälp för att säkerställa ett hållbart och snyggt resultat.

Vanliga frågor om taktvätt


Vad är taktvätt?

Taktvätt är processen att rengöra och underhålla taket på en byggnad för att avlägsna smuts, alger, mögel och andra föroreningar som kan skada taket och dess livslängd.

Varför är taktvätt viktigt?

Taktvätt är viktigt eftersom smuts, alger och mögel kan skada takets yta och minska dess livslängd. Genom att regelbundet rengöra taket kan du förhindra skador och förlänga dess livslängd.

När ska jag tvätta mitt tak?

Det rekommenderas att tvätta taket ungefär var tredje till femte år, beroende på takets material och den omgivande miljön. Om du märker alger, mögel eller smuts på taket kan det vara dags för en rengöring.

Kan jag tvätta mitt tak själv?

Det är möjligt att tvätta taket själv, men det kan vara farligt och kräva specialutrustning. Det är rekommenderat att anlita professionella takrengörare för att säkerställa att arbetet utförs säkert och effektivt.

Vilka fördelar finns det med att tvätta taket?

Fördelarna med taktvätt inkluderar förlängd livslängd för taket, förbättrad estetik, förhindrande av skador och mögelväxt, samt ökat värde på fastigheten.

Hur mycket kostar taktvätt?

Kostnaden för taktvätt kan variera beroende på takets storlek, material och graden av smuts. Det är bäst att kontakta professionella takrengörare för en noggrann kostnadsbedömning.