Takvård i Enköping

”Ge ett bra första Intryck” får vi lära oss – det vill vi på Takvårdsexperten hjälpa fastighetsägare med. Vikten av att kunna ge ett bra första intryck kan inte nog betonas när det gäller fastigheter. På Takvårdsexperten har vi som mål att kunna leverera en helhetslösning när det gäller underhåll och skötsel av fastigheter. Våra kunder är förvaltare, bostadsrättsföreningar, mäklare, kommuner, byggföretag, privatpersoner, ja kort sagt alla med ett gemensamt intresse – fastighetsförädling.

Taktvätt västerås

Taktvätt I Enköping

Taktvätt är viktigt för att få bort mossa, alger och lav som är de vanligaste påväxterna på tak och kan ha flera negativa följder. Mossa och alger hindrar avrinningen från taket och suger upp vätska och binder fukt. Om mossan växer in under takpannorna kan fukten i sin tur leta sig ner till läkten och undertaket och risken för fuktskador ökar. Vätskan som mossan binder kan leta sig ner i pannornas håligheter och porer och sedan under vintertid expandera när det fryser till is och göra så att pannorna spricker, så kallad frostsprängning. Laven på taket bildar lavsyra som fräter och bryter ner takpannorna. Efter taktvätten rengörs alltid hängrännor och stuprör och vi byter även ut eventuella trasiga pannor. Vid tvätt monterar vi drängeringsslangar vid dina stuprör så inget åker ner i dräneringen.

Takmålning I Enköping

Ett målat tak får en ny slitstark och skyddande yta som motstår väder och vind. Det blir nästan som nytt och är vackert att vila ögonen på. Stora temperaturskillnader, sol och regn sliter hårt på taket, som riskerar att få fukt- och frostskador. Detta kan avhjälpas med professionell taktvätt och takmålning.

Arbetet med tvätt och målning tar två-fyra arbetsdagar, så du slipper ett långvarigt byggkaos. Rengöringen görs med en särskild högtryckstvätt som avlägsnar alger och smuts och efterlämnar en fullständigt ren yta. När taket har torkat målas det minst 2 ggr med takfärg passande din taktyp. Låt en professionell takmålare göra en bedömning av taket och välj vilket färgsystem som ska användas utifrån den.

Takbehandling Västerås
Grön fri Västerås

Takbehandling I Enköping

Vi tar först bort löst sittande påväxt, antingen med borste, skrapa eller tryckluft. Ditt tak bestämmer metoden. Därefter lägger vi på Grön-Fri flödigt på taket. Grön-Fri är visserligen en kemikalie, men ändå den skonsammaste vi har hittat. Sedan rensar vi hängrännor och stuprör, och därefter tar naturen hand om resten. Regn, snö och blåst avlägsnar den nu avdödade påväxten och efter ungefär ett år är största delen borta.

Användningsområden

På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

Let’s Make Things Happen

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal / möte. Offert är kostnadsfri och inte bindande på nåt vis alls.

banner-01