Ta bort alger från tak

Det finns flera typer av material att använda vid en algbehandling. Vilken behandling vi väljer till din fastighet beror på takets material. Under besiktningen går vi igenom taket och säkerställer att det är helt inför en behandling. Sedan kan anti-alg behandlingen genomföras. Som auktoriserad Grön-Fri proffs entreprenör arbetar vi på ett miljömedvetet sätt och alltid med säkerheten i främsta rummet.

Syftet med anti-alg behandling

En anti-alg behandling syftar till att döda all befintlig påväxt på taket. Taket blir då neutraliserat och väder och vind får sköta sitt jobb. Inom ett år kommer då taket att vara helt rent från alger och mossa. Alger och mossa både binder upp vatten och hindrar det från att rinna av. Vatten som blir kvar på taket kan i förlängningen orsaka skador. Få ett välmående tak som dessutom ser fräscht ut genom en korrekt utförd anti-alg behandling.

Grön fri Västerås

Det finns dock professionella behandlingar som gör att du kan undvika den här typen av påväxt nästan helt. Visst kan du själv ge dig upp på taket och sopa det rent, men en mer effektiv och långsiktig lösning är att låta göra en impregnering i kombination med en tvätt av taket.

Grön fri Västerås

Alla husägare vet hur snabbt alger, mossa och lav byggs upp på taket, altanen, markstenar och andra ytor. Och inte nog med att det ser tråkigt ut; det kan även skada både stenar och ditt trädäck. Därför behöver man hålla dessa ytor rena genom att både tvätta altanen regelbundet och utföra så kallade anti-algbehandlingar/algtvättar vid behov.

En anti-algbehandling är en heltäckande och effektiv algtvätt samt ett förebyggande ingrepp som dödar alla organisk påväxt på de berörda ytorna vilket höjer det estetiska värdet samtidigt som det förlänger livstiden på ytorna.

Har du någonsin försökt tvätta altanen eller dina markstenar med en högtryckstvätt så vet du hur svårt det är att få bort all mossa och alger. I många fall är det till och med omöjligt om man inte också genomför en korrekt algtvätt.

Därför ska du impregnera taket

 

Ett tak täkt med pannor av tegel eller betong kan med åren lätt få en påväxt av mossa eller alger, något som lätt syns för blotta ögat. Problemet med det är att denna växtlighet drar till sig fukt så att taket aldrig riktigt torkar upp. När vintern sedan kommer och det blir minusgrader expanderar också det vatten som finns samlat i påväxten då det blir till is. I det läget kan det bildas så kallade frostsprängningar. Det innebär att det expanderande vattnet helt enkelt spränger sönder dina takpannor så att sprickor bildas. Det kan i förlängningen sedan leda till fuktskador. En annan nackdel med påväxt på taket är att det inte ser speciellt trevligt ut. Ofta kan det ge intryck av att fastigheten är eftersatt vad gäller skötsel.